Utbilda dig till Wellness & Stresspedagog

OBS: Denna utbildning är ej sökbar under 2024.

Wellness och Stresspedagog

Två terminer- 850 gymnasiepoäng

En fristående lokal yrkesutbildning. Målet med utbildningen är utveckling på det personliga planet, yrkesmässig förmåga inom wellness & stresshantering för att bli ett tillägg i din nuvarande yrkesprofession eller bana nya vägar.

Utbildningen vänder sig även till dig som i framtiden önskar arbeta med wellness, hälsa och personlig utveckling utifrån ett entreprenörskap. Vänder sig till dig som vill inspirera, leda och hjälpa dig själv och andra till hälsa och välbefinnande genom att bland annat kunna identifiera, förebygga och behandla negativ stress. Undervisningen utgår från ett holistiskt perspektiv utifrån miljö, människa och hälsa.

Du som bor i Norrortskommunerna kan söka och studera kurserna inom utbildningen fristående (sök på enstaka kurs).

Ingående kurser:

  • Hälsopedagogik
  • Mental Träning
  • Psykologi 1
  • Pedagogiskt ledarskap
  • Friskvård och hälsa
  • Entreprenörskap
  • Massage 1
  • Komplementärmedicin
  • Kommunikation

Sök din utbildning hos Addera Kompetens

Kontakta oss så berättar vi mer