Undersköterska

Undersköterska nationellt yrkespaket 1500 poäng

Utbildningen till undersköterska är ett nationellt yrkespaket, det innebär att utbildningens upplägg är  kombination av kurser som är utformade av Skolverket i samråd med branscherna för vård och omsorg. Efter avslutad utbildning får du en bilaga tillsammans med dina betyg. Bilagan är en beskrivning av din utbildning till undersköterska. Utbildningen är 75 veckor. Det ingår 15 % APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det förekommer obekväma arbetstider inom alla vårdyrken.

Skyddad yrkestitel för undersköterskor

Från och med 1 juli 2023 kan undersköterskan ansöka om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Efter avslutad utbildning kan vi hjälpa dig med det. Läs mer

Varför ska undersköterskan ha en skyddad yrkestitel?

Kompetensen hos undersköterskor är viktig för kvalitet och säkerhet i vård och omsorg. Riksdagen har därför beslutat att yrket ska ha en skyddad yrkestitel. Med en skyddad yrkestitel blir det tydligt vilken kompetens en person med titeln undersköterska har. Det bidrar till trygghet för patienter, brukare och anhöriga och det gör dessutom att det blir lättare för arbetsgivare att leda och planera verksamheten på arbetsplatsen. Följande kurser ingår, om du redan har vissa betyg i någon av kurserna räknas dessa in.

 1. Psykologi 1
 2. Anatomi och fysiologi 1
 3. Social omsorg 1
 4. Omvårdnad 1
 5. Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 6. Gerontologi och geriatrik
 7. Psykiatri 1
 8. Hälso och sjukvård 1
 9. Anatomi och fysiologi 2
 10. Samhällskunskap 1a1
 11. Social omsorg 2
 12. Omvårdnad 2
 13. Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
 14. Hälso och sjukvård 2
 15. Psykiatri 2
 16. Vård och omsorg specialisering
 17. Svenska 1 eller svenska som andraspråk

Sök din utbildning hos Addera Kompetens

Kontakta oss så berättar vi mer