Utbildning aktivitetsledare fritidshem

Aktivitetsledare Fritidshem

Nationellt yrkespaket med kurser från barn- och fritidsprogrammet utformat för arbete med att biträda arbetslaget i väl definierade och avgränsade arbetsuppgifter inom fritidshemmens pedagogiska verksamhet.

Följande kurser ingår i nationellt yrkespaket Aktivitetsledare 500 poäng.

 • Kurs Barns lärande och växande, 100 poäng,
  kurskod PEDBAS0
 • Kurs Fritids- och idrottskunskap, 100 poäng,
  Kurskod FRTFRD0
 • Kurs Pedagogiskt arbete, 200 poäng,
  Kurskod PEGPEA0
 • Kurs Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng,
  kurskod PEDPEG0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:
• förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar
• förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera
• förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess
• kunskaper om olika pedagogiska verksamheter
• kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer
• kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor, samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
• kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter

Sök din utbildning hos Addera Kompetens

Kontakta oss så berättar vi mer