Hållbarhet på Addera Kompetens

Agenda 2030 är en överenskommelse mellan världens länder för hållbara samhällen och jord. Hållbarhet är viktigt för oss och som skola kan vi påverka. För att tydliggöra våra ståndpunkter har vi vår egen hållbarhetsagenda som tar avstamp i Agenda 2030. Vi vill lyfta in hållbarhet som en naturlig del i undervisningen. Vi har identifierat mål 1, 2, 3 och 4 som områden där vi kan påverka och göra avtryck som skola, arbetsplats och företag.

Mål 1: Ingen fattigdom

Utbildning och arbete motverkar fattigdom. Att ha ett arbete är en av de avgörande faktorerna för att inte hamna i fattigdom. På Addera Kompetens utbildar vi bland annat undersköterskor och barnskötare. Dessa utbildningar leder till arbete eftersom de är bristyrken. Många av våra elever studerar svenska på grund- och gymnasienivå. En förutsättning för arbete och försörjning är goda kunskaper i svenska.

Mål 2: Ingen hunger

Felnärd i välfärd? Undernäring och bristfällig kosthållning är ett problem, inte minst bland äldre, barn och ungdomar med ätstörningar. På Addera Kompetens utbildas framtidens undersköterskor och barnskötare. Vi vill lägga fokus på kostens och näringens betydelse i våra utbildningar med syfte att upplysa om hållbar kosthållning. Kunskap om bra kost för alla minskar risken för felnäring och hunger.

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Vi utbildar för välfärdens verksamheter och omhändertagande yrken. För att orka ta hand om andra måste du först ha tagit hand om dig själv. Addera Kompetens strävar även efter att vara en bra skola och arbetsplats där elever och medarbetare trivs och mår bra. Det innebär rimlig arbetsbelastning, delaktighet och meningsfulla arbetsuppgifter, ett öppet klimat och inkludering. För våra elever blir effekten en trygg skola, där var och en synliggörs och får studera efter sin förmåga och med hänsyn till sina behov. En bra arbetsplats och skola bidrar till god hälsa och välbefinnande hos personal och elever.

Mål 4: God utbildning för alla

Vuxenutbildning-en andra chans eller omställning: Addera Kompetens är en skola som bland annat erbjuder kommunal vuxenutbildningen. En god och inkluderande utbildning är därför ett självklart mål för oss. För oss innebär god utbildning legitimerade och engagerade lärare, att vi tillgodoser våra elevers behov, att vi har ett flexibelt och humanistiskt förhållningssätt. Till vuxenutbildning söker sig många som tidigare inte lyckats med sina studier, inte hittat rätt eller som utbildar sig för första gången.

Sök din utbildning hos Addera Kompetens

Kontakta oss så berättar vi mer