SFI-Swedish for immigrants

Hos oss kan du studera SFI som är en utbildning i det svenska språket för invandrare. Du kan studera dagtid eller kvällstid. SFI finns på flera olika nivåer och du studerar på den nivå som utgår från din studiebakgrund i ditt hemland.

SFI består av tre olika studievägar, 1, 2 och 3 samt fyra olika kurser, A, B, C och D. De olika studievägarna riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Det är din kommun som beslutar vilken nivå och studieväg du ska söka.

  • Studieväg 1 är för dig som inte har gått i skolan, eller som bara har gått några få år och utgörs av kurserna A, B, C och D
  • Studieväg 2 är för dig som har läst grundskola eller har en oavslutad gymnasieutbildning, och utgörs av kurserna B, C och D.
  • Studieväg 3 är för dig med god studievana och förmåga att arbeta självständigt, och utgörs av kurserna C och D.

Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun om du vill ansöka.

Sök din utbildning hos Addera Kompetens

Kontakta oss så berättar vi mer