Integritetspolicy

HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER UNDER DIN STUDIETID PÅ ADDERA KOMPETENS
Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Under din studietid värnar vi om att skydda din integritet genom att endast lämna ut dina personuppgifter när det är nödvändigt för att dina studier ska kunna genomföras och slutföras.

VAD ÄR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?
När du ansöker till skolan via din hemkommun hämtas dina personuppgifter från Folkbokföringsregistret. Din hemkommun meddelar därefter oss i speciella system om du blivit antagen. Med behandling menas allt vi gör med dina personuppgifter, som till exempel samla in, registrera, lagra, radera eller sprida dem vidare. Dina personuppgifter sprids aldrig vidare till tredje part förutom vid registrering av elevkonto och efter ditt medgivande.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Addera Kompetens lagrar följande personuppgifter: Namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-post.

VAD ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER TILL?
Vi använder dina personuppgifter i kursregister, klasslistor, din individuella studieplan, betygskataloger och utdrag ur betygskatalogen.

LÄRPLATTFORM:
Innan du påbörjar dina studier skapar vi efter ditt godkännande ett elevkonto där du får en unik mail adress: fornamn.efternamn@adderakomp.se .När du ansluter dig första gången ska du acceptera Googles integritetspolicy. Den nya mejladressen ger dig tillträde till din utbildnings olika kursrum, studier och kommunikation sker i ett slutet system.

KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER
Känsliga personuppgifter är t ex en persons sexuella läggning, religion, politiska åsikt och etniska ursprung. Till känsliga personuppgifter räknas även hälsouppgifter. Detta dokumenteras inte, vi markerar endast anpassning i din individuella studieplan.

LAGRING AV BETYG
Dina betyg är kopplade till dina personuppgifter. Dina betyg finns sparade enligt gällande lagstiftning hos Addera Kompetens och de kommuner vi samarbetar med. Dina betyg lagras digitalt hos oss i 5 år och hos din hemkommun.

LAGRINGSTID
Vi lagrar och behandlar dina personuppgifter digitalt under den tid du studerar på Addera Kompetens. När du har avslutat dina studier raderas ditt digitala elevkonto efter två veckor.

DINA RÄTTIGHETER
Som elev hos oss har du rätt att begära att få ut dina uppgifter för att kontrollera vad som finns registrerat. Du kan när som helst begära att dina personuppgifter raderas. Addera Kompetens är skyldig att rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter.

DATASKYDDSOMBUD PÅ ADDERA KOMPETENS
Elisabeth Levy
Hör av dig om du har frågor!
Hälsningar
Elisabeth Levy
elisabeth.levy@adderakomp.se

Sök din utbildning hos Addera Kompetens

Kontakta oss så berättar vi mer