Fristående kurser

KursPoäng
Anatomi & fysiologi 150 poäng
Anatomi & fysiologi 250 poäng
Barns lärande och växande100 poäng
Entreprenörskap100 poäng
Ergonomi100 poäng
Etik och människans livsvillkor100 poäng
Etnicitet och kulturmöten100 poäng
Friskvård och hälsa100 poäng
Fritids och friskvårdsverksamheter200 poäng
Grundläggande vård och omsorg100 poäng
Hälso och sjukvård 1100 poäng
Hälso och sjukvård 2100 poäng
Hälsopedagogik100 poäng
Kommunikation100 poäng
Komplementärmedecin100 poäng
Kost och hälsa100 poäng
Kost, måltid och munhälsa100 poäng
Lärande och utveckling100 poäng
Massage 1100 poäng
Medicin 1150 poäng
Medicin 2100 poäng
Mental träning100 poäng
Människors miljöer100 poäng
Naturguidning 1100 poäng
100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker100 poäng
Pedagogiskt arbete200 poäng
Pedagogiskt ledarskap100 poäng
Psykiatri 1100 poäng
KursPoäng
Psykiatri 2200 poäng
Psykologi 150 poäng
Räddningsmedicin100 poäng
Rättspsykiatri100 poäng
100 poäng
Samhällskunskap 1a150 poäng
Samhällskunskap 1a250 poäng
Skapande verksamhet100 poäng
Socialpedagogik100 poäng
Grundläggande vård och omsorg100 poäng
100 poäng
Sociologi100 poäng
Specialpedagogik 1100 poäng
Specialpedagogik 2100 poäng
Svenska 1100 poäng
Svenska 2 och Svenska 3100 poäng
Svenska som andraspråk 1100 poäng
Svenska som andraspråk 2100 poäng
Svenska som andraspråk 3100 poäng
Grundläggande Svenska som andraspråk – nationell delkurs B200 poäng
Grundläggande Svenska som andraspråk – nationell delkurs C200 poäng
Grundläggande Svenska som andraspråk – nationell delkurs D200 poäng
Träningslära 1100 poäng
100 poäng
200 poäng
150 poäng
Vårdpedagogik och handledning100 poäng
200 poäng

Sök din utbildning hos Addera Kompetens

Kontakta oss så berättar vi mer