Fristående kurser

Fristående kurser

Kurs Poäng
Akutsjukvård 200 poäng
Barns lärande och växande 100 poäng
Dramapedagogik 100 poäng
Entreprenörskap 100 poäng
Ergonomi 100 poäng
Etik och människans livsvillkor 100 poäng
Etnicitet och kulturmöten 100 poäng
Friskvård och hälsa 100 poäng
Fritids och friskvårdsverksamheter 200 poäng
Grundläggande vård och omsorg 100 poäng
Hemsjukvård 100 poäng
Hälsopedagogik 100 poäng
IT i vård och omsorg 100 poäng
Kommunikation 100 poäng
Komplementärmedecin 100 poäng
Kost och hälsa 100 poäng
Kost, måltid och munhälsa 100 poäng
Lärande och utveckling 100 poäng
Massage 1 100 poäng
Medicin 1 150 poäng
Medicin 2 100 poäng
Mental träning 100 poäng
Människors miljöer 100 poäng
Naturguidning 1 100 poäng
Palliativ vård 100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker 100 poäng
Pedagogiskt arbete 200 poäng
Pedagogiskt ledarskap 100 poäng
Psykiatri 1 100 poäng

Kurs Poäng
Psykiatri 2 200 poäng
Psykologi 1 50 poäng
Räddningsmedicin 100 poäng
Rättspsykiatri 100 poäng
Samhällsbaserad psykiatri 100 poäng
Samhällskunskap 1a1 50 poäng
Samhällskunskap 1a2 50 poäng
Skapande verksamhet  100 poäng
Socialpedagogik 100 poäng
Socialt arbete 100 poäng
Sociologi 100 poäng
Specialpedagogik 1 100 poäng
Specialpedagogik 2 100 poäng
Svenska 1 100 poäng
Svenska 2 och Svenska 3 100 poäng
Svenska som andraspråk 1 100 poäng
Svenska som andraspråk 2 100 poäng
Svenska som andraspråk 3 100 poäng
Grundläggande Svenska som andraspråk – nationell delkurs B 200 poäng
Grundläggande Svenska som andraspråk – nationell delkurs C 200 poäng
Grundläggande Svenska som andraspråk – nationell delkurs D 200 poäng
Träningslära 1 100 poäng
Vård och omsorg vid demens 100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1 200 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2 150 poäng
Vårdpedagogik och handledning 100
Äldres hälsa och livskvalitet 200

Vi använder cookies. Fortsätter du att använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Ok