Barnskötare

Barnskötare eller Elevassistent 1300 poäng

Nationellt yrkespaket till barnskötare eller elevassistent som förbereder för arbete inom förskola, skola och fritidsverksamheter. Kurserna ingår i gymnasieskolans barn och fritidsprogram och anpassas till dig som är vuxen. Efterfrågan på utbildad personal är stor och en god arbetsmarknad väntar inom förskola/fritids/skola och LSS-verksamheter.

Arbetsförmedlingens information om yrket barnskötare.

Du börjar med Barnskötare BAS 900 poäng. 

 • Hälsopedagogik
 • Kommunikation
 • Lärande och utveckling
 • Människors miljöer
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Specialpedagogik 1
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Grundläggande vård och omsorg
 • Etnicitet och kulturmöten

Efter Barnskötare BAS väljer du fördjupning. Som del av utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL). Utbildningen kan studeras parallellt med svenska på grundläggande nivå.

Inriktning Barnskötare, 400 poäng: 

 • Barns lärande och växande
 • Skapande verksamhet
 • Pedagogiskt arbete

Inriktning elevassistent 400 poäng:

 • Barns lärande och växande
 • Specialpedagogik 2
 • Pedagogiskt arbete

Sök din utbildning hos Addera Kompetens

Kontakta oss så berättar vi mer