Tentamen Universitet

Addera Kompetens tar mot avgift emot för salstentamen på annan ort från olika universitet och högskolor.

Vi har möjlighet att ta emot på onsdagar och fredagar.

Tenta på papper: 800 kr per tenta

Digital tenta: 600 kr

Våra öppettider är måndag till fredag kl. 8 till 16.30. Helger stängt.

Anmäl dig så här:

  1. Mejla info@adderakomp.se och fråga om det finns plats. Ange tid och lärosäte och om tentan är digital eller på papper.

Följ sedan anvisning för anmälan till info@adderakomp.se
1. Aktuellt lärosäte.
2. Datum och tid för tentan. Skicka med en skärmdump på din betalning.

3. Inom 48 timmar får du en bekräftelse i form av kalenderinbjudan. 

Avgift: Betalas till Bg: 5055-4120. Ditt namn och tentadatum ska synas på din inbetalning.
4. Tacka JA till den kalenderinbjudan du får av oss, detta är din bekräftelse.
5. Kom 15 min före utsatt starttid. Tag med legitimation, blyertspenna, sudd och tillåtna hjälpmedel. Om du skriver i Inspera på egen laptop se till att du är väl förberedd med programvara. Batteriet i din laptop ska vara fulladdat.

Måttligt och diskret med mat, inga nötter. Visa hänsyn.

Återbud: 24 timmar före utsatt tentatid för att betald avgift ska innestå till nästa tentatillfälle. Inga avgifter återbetalas.

Välkommen!

Kontaktperson dit tentan ska skickas:
elisabeth.levy@adderakomp.se

Lokal: Addera Kompetens, Forumvägen 14, plan 9 i Nacka Forum

Om Addera Kompetens och hitta till oss!

Sök din utbildning hos Addera Kompetens

Kontakta oss så berättar vi mer