Utbildning Undersköterska

Undersköterska och Vårdbiträde

Utbildningen till undersköterska förbereder för arbete i sjukvård, äldrevård, psykiatri och inom LSS-verksamheter. Kurserna ingår i gymnasieskolans Vård och omsorgsprogram anpassade till dig som är vuxen.

Följande kurser ingår i nationellt yrkespaket Undersköterska 1500 poäng. 15% av utbildningen är arbetsplatsförlagd.

 1. Psykologi 1
 2. Anatomi och fysiologi 1
 3. Social omsorg 1
 4. Omvårdnad 1
 5. Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 6. Gerontologi och geriatrik
 7. Psykiatri 1
 8. Hälso och sjukvård 1
 9. Anatomi och fysiologi 2
 10. Samhällskunskap 1a1
 11. Social omsorg 2
 12. Omvårdnad 2
 13. Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
 14. Hälso och sjukvård 2
 15. Psykiatri 2
 16. Vård och omsorg specialisering
 17. Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

Vårdbiträde

Vårdbiträde är en kortare yrkesutbildning. Efter vårdbiträde kan du bygga på med kurser för att bli undersköterska. Vi erbjuder även genom Nacka kommun ett lokalt kurspaket där du kan studera svenska som andraspråk på grundläggande nivå parallellt med vårdbiträde. Kontakta oss för mer information. I utbildningen ingår 15% APL (6 veckor).

 1. Anatomi och fysiologi 1
 2. Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 3. Gerontologi och geriatrik
 4. Hälso- och sjukvård 1
 5. Omvårdnad 1
 6. Psykiatri 1
 7. Psykologi 1
 8. Social omsorg 1
 9. Svenska 1 eller
 10. Svenska som andra språk 1

Sök din utbildning hos Addera Kompetens

Kontakta oss så berättar vi mer