Utbildning som leder till jobb och personlig utveckling

Fristående kurser

Här nedan ser du hela vårt kursutbud. Alla kurser kan läsas fristående och vi har betygsrätt för samtliga.

Vi formar tillsammans en individuell studieplan, dvs ett upplägg som passar för dina studier. Kurserna tar olika lång tid, normalt är 5 veckor för en 100p-kurs. I några kurser ingår arbetplatsförlagt lärande (APL), där vi tillsammans hittar en lämplig arbetsplats för dina studier/praktik.

Vi erbjuder lärarledd undervisning på dag eller kvällstid varvat med enskilda uppgifter och grupparbeten. Du kan även läsa på distans. Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Nacka och Värmdö kommun erbjuder kontinuerligt intag. Det innebär att du kan påbörja dina studier när du vill.

Kontakta oss så hjälper vi dig med ansökan

skolverket.se hittar du mer information om kursernas syfte och centrala innehåll.

Akutsjukvård 200pKomplementär medicin 100pSamhällskunskap 1a1 50p
Akut omhändertagande 100pKost och Hälsa 100pSamhällskunskap 1a2 50p
Barnhälsovård 100pKost, måltid och munhälsa 100pSamhällskunskap 1b 100p
Barn och Ungdomssjukvård 200pLedarskap och organisation 100pSamhällskunskap 2 100p
Barns lärande och utveckling 100pLärande och utveckling 100pSamhällskunskap 3 100p
Dramapedagogik 100pMassage 1 100pSkapande verksamhet 100p
Massage 2 100pSocialpedagogik 100p
Medicin 1 150pSocialt arbete 200p
Medicin 2 100pSpecialpedagogik 1 100p
Entreprenörskap 100pMental träning 100pSpecialpedagogik 2 100p
Ergonomi 100pMänniskans säkerhet 100pSvenska 1 100p
Etik och människans livsvillkor 100pMänniskors miljöer 100pSvenska 2 100p
Etnicitet och kulturmöten 100pNaturguidning 1 100pSvenska 3 100p
Friskvård och hälsa 100pNaturguidning 2 200pSvenska som andraspråk 1 100p
Fritid och friskvårdsverksamheter 200pPalliativ vård 100pSvenska som andraspråk 2 100p
Fritids- och idrottskunskap 100pPedagogiska teorier och praktiker 100pSvenska som andraspråk 3 100p
Grundläggande vård och omsorg 100pPedagogiskt arbete 200pSvenskt teckenspråk för hörande 1 100p
Hemsjukvård 100pPedagogiskt ledarskap 100pTräningslära 1 100p
Psykiatri 1 100pTräningslära 2 100p
Psykiatri 2 200pUngdomskulturer 100p
Psykologi 1 50pVardagsolyckor 100p
Psykologi 2a 50pVård och omsorgsarbete 1 200p
Hälsopedagogik 100pVård och omsorgsarbete 2 150p
Idrott och Hälsa 1 100pVård och omsorg vid demenssjukdom 100p
Idrott och Hälsa 2 100pRäddningsmedicin 100pVårdpedagogik o handledning 100p
IT i vård och omsorg 100pRättspsykiatri 100pÄldres hälsa och livskvalitet 200p
Kommunikation 100 pSamhällsbaserad psykiatri 100p
Aktuella datum
Drop In

Drop In tisdagar kl 13-16 i Nacka strand, Cylindervägen 12, plan 4. Vi informerar om studier och hjälper till med ansökan till vuxenutbildning.

Läs mer

Nyheter
Fristående kurser

Se hela vårt kursutbud. Alla kurser kan läsas fristående och vi har betygsrätt för samtliga. 

Läs mer